0315-641905 06-51615202 (bij spoed)

Zwanger en Gezond

Zwanger en Gezond

Project Zwanger en Gezond is een leefstijlprogramma waarbij een gezonde start van de baby in een gezonde omgeving centraal staat. Binnen dit leefstijlprogramma werken deelnemers aan:

  • Bewustwording van hun leefstijl en welk effect dat heeft
  • En persoonlijke doelstellingen op het eigen niveau

Voor wie:
Het is een samenwerking tussen Verloskundigenpraktijk Ulft en Helpgewoon Buurtsport. Daarnaast hebben andere sport- en zorgprofessionals ook een belangrijke rol, wat samen een vast team aan professionals vormt. Verderop worden de samenwerkingspartners benoemd.
Vrouwen die vanaf 14 weken zwanger zijn en gemotiveerd zijn om met hun leefstijl aan de slag te gaan, mogen hieraan deelnemen. Het programma is gericht aan de vrouwen die woonachtig zijn in de gemeente Oude IJsselstreek en de Nederlandse taal beheersen. In de toekomst zal nagegaan worden of het leefstijlprogramma een bredere doelgroep kan bereiken. De groep zal maximaal uit 8 deelnemers bestaan en ieder werkt aan haar eigen doelstellingen. De buurtsportcoach begeleidt het gehele programma en signaleert, stuurt bij en verwijst om de juiste voorwaarden te scheppen zodat iedere deelnemer de gewenste situatie kan bereiken.

Wat houdt het leefstijlprogramma in:
Voorafgaand aan de start van een nieuwe groep zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden in Verloskundigenpraktijk Ulft. Geïnteresseerden mogen deze bijeenkomst kosteloos bijwonen. De buurtsportcoach geeft hierin informatie over het programma en daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.
Het leefstijlprogramma bestaat uit 10 bijeenkomsten waarin 4 pijlers afwisselend centraal staan. Deze pijlers zijn:

  • Mentale kracht
  • Voeding
  • Beweging
  • Ontspanning

Waar vinden bijeenkomsten plaats en hoe ziet dat eruit:
Bijeenkomsten vinden voornamelijk plaats in de algemene ruimte van de Verloskundigenpraktijk Ulft en duren circa anderhalf uur. Daarnaast is het mogelijk dat een aantal bijeenkomsten ook buiten de deur gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling of het ervaren van een beweeguur op locatie.

Goed om te weten:

  • Dit programma wordt gefinancierd door het Lokale Sportakkoord en het Preventieakkoord van de gemeente Oude IJsselstreek
  • Voor deelnemers betekent dit dat deelname kosteloos is
  • Binnen het leefstijlprogramma wordt er ook gekeken naar het gezin en hoe de deelnemer ook het gezin bij een gezonde leefstijl kan betrekken
  • Het leefstijlprogramma kent een aantal evaluatiemomenten. Ook na 50 weken na de start van deze pilot word in een terugkombijeenkomst een laatste evaluatie uitgevoerd.

Samenwerkingspartners:
Onze samenwerkingspartners kunnen diverse rollen en/ of taken hebben. Van het geven van voorlichting en adviezen, tot begeleiden bij persoonlijke hulpvragen gericht op voeding, beweging, mentale kracht en ontspanning. De mate van de inzet van deze professionals zal daarom ook sterk afhankelijk zijn van de behoeften van de deelnemers.
Samenwerkingspartners zijn:
-Voeding die bij je past
-Larissa Coacht
-Met Edine
-Training en Therapie
-Sandra Roes Praktijk voor osteopathie
-Azora Advies- en Behandelcentrum
-Yogastudio Etten

Om de resultaten en de effectiviteit van het programma te monitoren, wordt er samen gewerkt met XOET.

Informatie of contact:
Zijn nog niet al jouw vragen antwoord? Neem gerust contact op met Larissa Wijkamp-Hooijman.
(06-11527754 of l.hooijman@helpgewoon.nl)