0315-641905 06-51615202 (bij spoed)

Prenatale screening

Alle zwangeren en partners in Nederland kunnen keuzes maken met betrekking tot  prenatale screening. Om van te voren hierover na te kunnen denken geven we je graag meer informatie tijdens de intake. Je kunt zelf bepalen of je gebruik wil maken van deze testen. Kijk alvorens je op intake komt op de site www.pns.nl voor meer informatie en keuzehulp. 

Wat is prenatale screening?

‘Prenataal’ betekent  ‘voor de geboorte’; en screening is een onderzoek door middel van een test. Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Prenatale screening bestaat uit de volgende onderdelen:

Counseling

Counseling is een uitgebreid informatiegesprek met je verloskundige waarin op alle mogelijkheden van deze prenatale screening wordt ingegaan en waarbij de voor- en nadelen van deze testen worden besproken.

Keuzevrijheid betekent kiezen

Het feit dat er tegenwoordig technieken zijn waarmee aanstaande ouders hun ongeboren kind kunnen laten onderzoeken, plaatst jou als aanstaande ouder voor de keuze of je dat wilt of niet. Wil je je wel laten testen? En zo ja, welke testen wil je doen? En wat doe je als de uitslag van de test slecht uit valt? Laat je goed informeren voordat je de keuze maakt, bijvoorbeeld tijdens de eerste afspraak bij de verloskundige. Hopelijk helpt dit om een voor jou goed keuze te maken. Wel testen of niet testen? De keuze is aan jou.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards– of patausyndroom heeft.
De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:

TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren)

TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).


U kunt dus alleen NIPT krijgen als u ook deelneemt aan één van beide studies.

Op de website www.meerovernipt.nl vindt u informatie over wat deelname aan de TRIDENT studies betekent.

Ook vindt u hier een overzicht van de bloedafname-locaties (prikpunten) voor de NIPT.

Meer informatie over de NIPT?
De algemene informatie over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vindt u op de website www.pns.nl

TRIDENT staat voor Trial by Dutch laboratories for Evaluation of  Non-Invasive Prenatal Testing.

Information about the screening for Down syndrome, Edwards’ syndrome and Patau’s syndrome in other languages: english, deutsch, turkce, arabic, chinese, papiamentu, espanol, polski, francais, portugues.

Combinatietest

De combinatietest is een test tussen de 11e en de 14e week van de zwangerschap die bestaat uit een echo (de nekplooimeting) en een bloedonderzoek (serumtest). Deze zogenaamde combinatietest geeft aan of jouw kind een verhoogde kans heeft op het Down-, Edwards- of Patausyndroom. Het gaat hierbij dus om een kansberekening. De kans dat je kind aangedaan is met 1 van de 3 syndromen neemt toe met de leeftijd van de moeder. Als uit de test blijkt dat deze kans verhoogd is, dan kom je in aanmerking voor verder onderzoek zoals NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Iedere zwangere mag een combinatietest laten uitvoeren. De volledige informatiefolder kun je downloaden hier downloaden. Kijk voor hulp bij een eventuele keuze voor een prentaal screeningsonderzoek op www.pns.nl

Patausyndroom en Edwardssyndroom zijn, net als Downsyndroom, aangeboren aandoeningen. Patausyndroom en Edwardssyndroom komen minder vaak voor dan Downsyndroom.
Kinderen met Patausyndroom of Edwardssyndroom zijn ernstig verstandelijk en lichamelijk beperkt en hebben een broze gezondheid. Het merendeel van de kinderen overlijdt tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. De meeste kinderen overlijden in het eerste levensjaar.

De kans op het krijgen van een kind met Downsyndroom

Leeftijd moeder Kans op Downsyndroom
20 – 25 1 van de 1000
26 – 30 1-2 van de 1000
31 – 35 2-5 van de 1000
36 – 40 6-15 van de 1000
41 – 45 20-61 van de 1000

Het kan lastig zijn om een keuze te maken of jullie een eventuele test willen laten uitvoeren in de zwangeren en zo ja, welke. Kijk voor uitgebreide informatie www.pns.nl

Kijk voor alle informatie rondom NIPT op www.meerovernipt.nl

Download de volledige informatiefolder over de combinatietest, NIPT en uitgebreide informatie over Down-, Edwards- en Patausyndroom hier.

Wilt u de algemene informatiefolder over de TRIDENT studie lezen? Klik dan hier.

Structureelechoscopisch onderzoek

Het structureel echoscopisch (SEO) wordt tussen de 19 en 21 weken van de zwangerschap uitgevoerd. Het is een uitgebreide echo waarbij een aantal structuren van de foetus worden bekeken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hersenen, de rug, de nieren en het hart. De 20 weken echo zit in de basisverzekering en wordt door je zorgverzekeraar vergoed. In de meeste gevallen kan de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraarworden gedeclareerd.        

Voor alle duidelijkheid: bovenstaande onderzoeken kunnen geen garantie geven dat er geen afwijkingen bij je kind aanwezig zijn. Folder SEO.

You can find more information on this subject through this link: informationflyer medical ultrasound

Verloskundig Centrum Achterhoek

Mocht je gebruik willen maken van het structureel echoscopisch onderzoek dan wordt dit uitgevoerd in het Verloskundig Centrum Achterhoek. Voor meer informatie kun je de website raadplegen; www.vca-eva.nl. Voor vervolgonderzoek wordt verwezen naar de afdeling Prenatale Diagnostiek van het UMC St. Radboud in Nijmegen.