0315-641905 06-51615202 (bij spoed)

Hemoglobinecontrole

Bij het uitgebreid bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap, wordt naast alle andere bepalingen ook het hemoglobine-gehalte (Hb) bepaald. Dit is een waarde voor de ijzerconcentratie in het bloed. Tijdens een normale zwangerschap daalt het Hb en bereikt ronde 30e zwangerschapsweek een dieptepunt. Daarna zien we weer een lichte stijging. 

Om te bepalen of het Hb-gehalte niet onder een bepaalde grens zakt, nemen we middels een vingerprik een beetje bloed af. We kunnen dan direct op de praktijk aflezen wat de waarde van het Hb is. Indien de waarde te laag is wordt verder gekeken of het nodig is met ijzersuppletie te starten.