0315-641905 06-51615202 (bij spoed)

Borst of fles- voeding

De keus welke voeding de baby gaat krijgen is vrij voor de ouders. Wij zullen jullie ondersteunen bij welke keus jullie ook maken. Wel vinden wij het zinvol op te merken dat borstvoeding gezondere voeding voor baby’s is dan flesvoeding: borstgevoede baby’s zijn minder vaak ziek, hebben minder darmkrampjes en leggen een betere basis voor latere gezondheid: kinderen krijgen later minder vaak allergieën, suikerziekte, overgewicht of hoge bloeddruk. Zieke of te vroeg geboren baby’s hebben betere genezings- en overlevingskansen als ze borstvoeding krijgen.

Toch lukt het niet altijd borstvoeding te geven. Flesvoeding is dan het beste alternatief. En bedenk dat liefde geven aan je kind niet via de voeding gaat.
Meer informatie over borstvoeding kun je vinden op: www.borstvoeding.nl

Voorlichtingsavonden/cursus over borstvoeding

In onze praktijk worden regelmatig voorlichtingsavonden (cursussen) gegeven over borstvoeding. Tijdens deze avond wordt er een DVD getoond en worden verschillende onderwerpen ten aanzien van borstvoeding nader toegelicht. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: hoe borstvoeding in zijn werk gaat, voorbereid zijn op wat er gaat komen, het wegnemen van onzekerheden en het leren kolven. Daarnaast worden ook problemen die zich bij borstvoeding kunnen voordoen besproken en wordt er in gegaan op borstvoedingshulpmiddelen. Tenslotten wordt aangestipt hoe je borstvoeding kan combineren met je werk.

De avonden duren ongeveer 2 uur en word verzorgd door lactatiekundige Marlinda Roes van lactatiekundigenpraktijk MaMa. Heb je hier belangstelling voor, geef je dan op tijdens het spreekuur of bij onze assistente. Wij denken dat het een goede start is om jou en je partner voor te bereiden op het geven van borstvoeding!

Lactatiekundige

Meestal zijn er weinig problemen te ondervinden bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter omstandigheden waarbij ondanks hulp en advies van de kraamverzorgster en ons, als verloskundigen, problemen ontstaan rondom het geven van borstvoeding. In zo’n geval kan de lactatiekundige met haar specialistische kennis hulp bieden. Lactatiekundigen zijn hiervoor opgeleid en kunnen je adviseren en begeleiden bij probleemsituaties rondom de borstvoeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: problemen bij het aanleggen, het weigeren van de borst, aanhoudende pijnklachten of onvoldoende melkproductie.

Meestal komt de lactatiekundige voor een eerste bezoek bij je thuis om een goed beeld van de situatie te krijgen. Afhankelijk van de aard van het probleem kunnen meerdere consulten nodig zijn of kan verdere begeleiding telefonisch plaatsvinden.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk van de aanvullende verzekering.

Verkoop en verhuur van borstkolven en andere borstvoedingshulpmiddelen

Het is mogelijk om via onze praktijk borstvoedingshulpmiddelen zoals tepelhoedjes, tepelvormers, tepelzalf, hydrogel pads, fingerfeeder etc, aan te schaffen. 
Borstkolven huren of kopen kan via de lactatiekundige.

Bel voor een afspraak op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tijdens spreekuurtijden naar onze praktijk (tel: 0315-641907). 
Voor een afspraak op overige tijden is de lactatiekundige 7 dagen per week tussen 09.00u-20.00u bereikbaar op 06-23499935. Kijk voor meer informatie op lactatiekundigenpraktijk MaMa.