0315-641905 06-51615202 (bij spoed)

Prenatale diagnostiek

Als de combinatietest een verhoogd risico geeft of wanneer de NIPT uitslag aangeeft dat jullie ongeboren baby mogelijk is aangedaan met het Down-, Edwards- of Patausyndroom of wanneer je er sprake is van een famillaire erfelijke aandoening, kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Prenatale diagnostiek betekent doorgaans het laten doen van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.

Je bent net zwanger en komt al voor veel keuzemogelijkheden te staan waar jij en je partner over na moeten denken. Gelukkig kan je verloskundige je daarin begeleiden en bedenk je ook dat aangeboren afwijkingen relatief weinig voorkomen. Bij 2 tot 4 procent van de zwangerschappen wordt voor of na de geboorte een meer of minder ernstige afwijking vastgesteld. 

Kijk op de site van de beroepsvereniging van gynaecologen (www.nvog.nl) onder ‘patiënten en bezoekers’ bij ‘voorlichtingsbrochures’ voor meer informatie over prenatale screening en diagnostiek.  

Aanvullende informatie

Vraag je verloskundige indien nodig om verder informatie. Zij is de aangewezen persoon voor je persoonlijke vragen. Ook zijn er boeken, websites en instanties die je verder kunnen helpen:

Informatie over erfelijke aandoeningen: www.erfelijkheid.nl