0315-641905 06-51615202 (bij spoed)

Klachtenregeling

Heb je een klacht over ons als verloskundige, probeer dit dan eerst bespreekbaar te maken met de betreffende verloskundige. Misschien is er sprake van een misverstand dat in een gesprek kan worden opgelost. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan een onafhankelijk en deskundige klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). De klachtenfunctionaris is deskundig en helpt je verder met ondersteuning en advies. Ook kan de klachtenfunctionaris zo nodig bemiddelen bij het vinden van een oplossing. 

Contactgegevens

www.klachtverloskunde.nl

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur) telefonisch te bereieken op het nummer: 088-024 51 00. 

U kunt ook een email sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.