0315-641905 06-51615202 (bij spoed)

Het programma:
 Voorlichting over thuis, poliklinisch of medisch bevallen.
 Gelegenheid om vragen te stellen via de chat.

Aanmelden:
Meld je aan vanaf 28 weken zwangerschap. Dit kan:
 telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00
uur via het secretariaat Verloskunde van het Slingeland
Ziekenhuis: (0314) 32 92 81.
 via secretariaat.b2@slingeland.nl. Geef daarbij aan op welk
e-mailadres je de link voor deelname wilt ontvangen.

Deze voorlichtingsavond wordt georganiseerd door de verloskundigenpraktijken Ulft,
Nona, Jouw Eigen Vroedvrouw, Montferland/Wehl, Zevenaar en Rijnwaarden, de
kraamverzorgenden en lactatiekundigen in samenwerking met de gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen van het Slingeland Ziekenhuis.

Terug naar overzicht