Echoscopie

Binnen onze praktijk kunnen wij zelf echo’s maken.

Hoe werkt echoscopie?

Echoscopie is een techniek waarmee door middel van geluidsgolven inwendige organen van het lichaam zichtbaar gemaakt worden. Deze geluidsgolven hebben een hogere frequentie dan het  menselijk oor kan horen, daarom wordt het ultrageluid genoemd. Met behulp van een versterker wordt het ultrageluid uitgezonden; de inwendige organen weerkaatsen dit geluid. De transducer zorgt voor het wegzenden en weer opvangen van de geluidsgolven. Het terugkerende geluid, de echo, wordt ontvangen en elektronisch verwerkt tot een afbeelding op een tv-scherm. Echoscopie kan uitwendig via de buikwand of inwendig via de vagina worden verricht, dit is afhankelijk van de zwangerschapsduur en/of de vraagstelling.

Is echoscopie veilig?

Echoscopie wordt al ruim 30 jaar toegepast. tot nu toe zijn geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten aangetoond. Een echo kan geen miskramen veroorzaken, ook bij bloedverlies kan een inwendige echo geen kwaad. Een garantie dan nooit onbekende of ongewenste effecten zullen optreden is niet te geven. Daarom is het verstandig alleen een echo te maken als deze nuttige informatie oplevert. De wenselijkheid of de noodzaak tot het laten verrichten van een echoscopisch onderzoek kan door je verloskundige met jou worden besproken.

Hoe wordt een echo gemaakt?

Bij een uitwendige echo wordt gevraagd je buik te ontbloten. Om een goede geleiding van de geluidsgolven te verkrijgen wordt wat gel op je buik aangebracht. De druk van de transducer op je buik kan wat ongemak geven. Als je het plat liggen niet prettig vindt, kun je meestal wel iets meer rechtop zitten.

Bij een inwendige echo wordt er gevraagd je onderlichaam te ontbloten. Je ligt op de onderzoeksbank, eventueel wordt gevraagd om je handen onder je billen te leggen om de baarmoeder wat beter in beeld te krijgen. Om de dunne transducer wordt een condoom gedaan. Daarop wordt een glijmiddel aangebracht om het inbrengen in de vagina makkelijker te maken. Je mag er van uitgaan dat het maken van een echo geen pijn doet.

Waarom wordt echoscopisch onderzoek verricht?

Wat wordt er niet gezien op een echoscopie?

Met de huidige apparatuur is het kind globaal in beeld te brengen. Veel afwijkingen zijn zeker in een vroeg stadium (nog) niet zichtbaar of worden, ook al wordt er zorgvuldig gekeken, tijdens een standaard onderzoek niet opgemerkt. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezonde baby of een baby zonder aangeboren afwijkingen.  Aan de andere kant brengt de echo wel eens onverwachte zaken aan het licht, die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval word je naar een specialist verwezen. Nader onderzoek zal dan uitwijzen of er inderdaad sprake is van een afwijking. Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat je met een dergelijk onverwachte uitslag te maken krijgt is dan ook klein.

Wie verricht het onderzoek?

In onze praktijk verrichten je vaste verloskundigen Henriëtte Schut-van Wessel, Moniek Tuenter en Bernadette Raterink zelf echoscopisch onderzoek. Daarnaast is ook waarnemend verloskundige Evelien Duenk bevoegd om echo's te maken. Tijdens het onderzoek kun je zelf mee kijken en zal uitleg worden gegeven.

Wat moet je meebrengen voor het onderzoek?

Je wordt verzocht je verzekeringsgegevens en legitimatie mee te nemen. Verder zal aan de orde komen:

Je partner is natuurlijk van harte welkom bij het onderzoek.

Tot slot: indien je vragen hebt aarzel niet deze te bespreken met je verloskundige.