Aangifte van de geboorte

Na de geboorte van een kind moet je hiervan aangifte doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar je kind geboren is.

Aangifte wordt meestal gedaan door de partner, mocht deze ontbreken of niet in staat zijn de aangifte te doen kan iemand anders, die aanwezig was bij de bevalling, dit doen. De moeder zelf mag altijd aangifte doen.

Woon je in een andere gemeente dan waar je kind geboren is, dan stuurt de gemeente waar je aangifte doet, bericht naar de gemeente waar jullie wonen. Je moet de geboorte van een kind binnen drie werkdagen na de bevalling aangeven.

Wat moet je meenemen:

Aan de aangifte van geboorte zijn geen kosten verbonden.