De eerste controle

De eerste controle vindt plaats wanneer je ongeveer 8 weken zwanger bent en zal een uur in beslag nemen. Deze tijd is nodig omdat wij veel vragen zullen stellen over jouw gezondheid, de gezondheid van je partner en andere familieleden. Verder komen vragen over eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen aan de orde. Dit is van belang om een indruk te krijgen van de gezondheid van de zwangere op dit moment en in het verleden, zodat we een inschatting kunnen maken van eventuele risico’s met betrekking tot de zwangerschap, bevalling of het kraambed.
Verder informeren we je over voeding, roken, alcohol, het regelen van kraamzorg, prenataal onderzoek en prentale screening (zie 'Onderzoeken tijdens de zwangerschap'). Wij geven je veel foldermateriaal mee, zodat je alles thuis nog eens rustig kan doorlezen. Download eventueel hier alvast de folder 'Zwanger!'.

Tijdens deze eerste controle zullen we een eerste vroege echo maken. Rond de 10-12 weken van de zwangerschap maken we een termijnecho. Deze echo maken we om een nauwkeurige indruk van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum te verkrijgen. Kijk voor meer informatie over de echo onder het item 'Onderzoeken tijdens de zwangerschap'.
Daarnaast zullen we je bloeddruk opmeten en je gewicht bepalen. Ook nemen we tijdens deze eerste controle bloed af om te laten onderzoeken op je bloedgroep, rhesusfactor, Hb (ijzergehalte), glucose (suikergehalte), antistoffen, hepatitis B, Lues en HIV. Zonodig laten wij het bloed ook op schildklierfuncties onderzoeken.

Neem de volgende zaken mee naar de eerste controle: